Finansın Nabzını Tutuyoruz

Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosunda Neler Bulunmalı?

0 1

Nakit Akışı Nedir ?

Dönem dönem hazırlanan; kimi zaman bir ayı kimi zaman altı ayı kimi zaman ise ileriye dönük bir yılı kapsayan ve nakit giriş çıkışlarının önceden planlanıp kağıda döküldüğü tabloya “Nakit Akış Tablosu” adı verilir. Nakit akış tablosu; kredili satışların tahmini tahsilatları ve sabit giderler hesaplanarak işletmenin zor duruma düşmemesi için gereken tedbirlerin alınmasını kolaylaştıran bir mali tablodur. Çoğu kaynak; nakit akışını “kasanıza aylık olarak giren ve çıkan nakit para” olarak tanımlar. Muhasebe esaslarına göre kasanıza giren para pozitif nakit akışı, kasanızdan çıkan para negatif para akışını ifade eder.

[lwptoc]

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, kredili alış ve satış yapan tacirler için hayat kurtaran mali tablolardan birisidir. Nakit akışlarını iyi idare edemeyen birçok firmanın iflas ettiğine şahit olabilirsiniz. Bir işletmenin nakit kaynaklarının tükenmesi, o işletmenin faturalarını ödeyemeyeceği, vergilerini ödeyemeyeceği, personel maaşlarını karşılayamayacağı ve işletmenin varlığını sürdüremeyeceği anlamına gelir.

Nakit Akışıyla Kârlılığın Farkı

Kârlılık ve nakit akışı birbirinden tamamen bağımsız konulardır. Oldukça yüksek miktarda kâr elde edebilirsiniz. Ancak bu nakit akışınızın düzenli olduğu anlamına gelmez. Hatta kâr etmenize rağmen hiç nakit paranız olmayabilir. Muhasebede kâr; anlık olarak hesaplanır. Yani malı aldığınız tutarın üstünde bir tutara sattıysanız kâr etmişsinizdir. Ancak bu mal; 1 ay vadeli satıldıysa kâr etmeniz sizin için bir fayda taşımaz. Tahsilat olmadığı sürece milyonlarca lira kâr etmenizin size vergiden başka hiçbir getirisi olmayacaktır. Bu noktada iyi hazırlanmış bir nakit akış tablosu ile 1 ay sonraki tahsilata kadar ihtiyacınız olan nakit parayı farklı kaynaklardan temin edebilir ve işletmenizin nefes almasını sağlayabilirsiniz.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Oluşturulur ?

Nakit Akış Tablosu hazırlanırken gelir kalemleri yazıldıktan sonra tek tek gider kalemleri yazılmalıdır. Gider kalemleri, ana başlıklar altında toplanıp sabit giderlerin tutarları yazılır. Giderler “Esas Faaliyetler, Yatırım Faaliyetleri ve Finansman Faaliyetleri” olarak üç ana kategoride izlenir. Esas Faaliyetler tablosunda mal ve hizmet karşılığında ödenen tutarlar, personel maaşları, sigorta ve vergi ödemeleri gibi giderler yer alır. Yatırım faaliyetleri aşamasında işletmenin yapacak olduğu yatırımların, makine teçhizatların ve buna benzer demirbaşların tutarları izlenir. Finansman faaliyetlerinde ise; işletmenin sürdürülebilirliği için gerekli olan kaynakların temini için harcanan tutarlar izlenir. Bu başlığın gider kalemlerine örnek olarak banka kredilerinin faizleri gösterilebilir. Nakit akış tablosunda gelir ve gider kalemlerine ek olarak “Dönem Başı Nakit Mevcudu” ve “Dönem Sonu Nakit Mevcudu” kalemleri de yer almalıdır. Dönem Sonu Nakit Mevcudu, tablodaki hesaplamaların sonucunda elde edilir ve alınan sonucun pozitif değerli olması esastır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.